binlangsanqi

槟榔散七

来源:《卫生总微》卷十三。

组成

槟榔散七的功效作用

主治

寸白、蛲、蛔诸虫。

制法

的用法

上药研为末。每用3克,煎楝根白皮汤调下。

食粥一两日,不需服补药。忌生冷硬物五七日佳。如楝根赤者,不堪用,用即害人。

备注

加减

根据组成

相关偏方验方

最新资讯