binlangsanshier

槟榔散十二

来源:《普济方》卷三十九。

组成

槟榔散十二的功效作用

主治

大小便不通;肠胃有湿,大便秘涩。

制法

的用法

槟榔至大者,麦门冬熟水磨。

上药研为末,每次6克,蜜汤点服。一方用童子便、葱白煎服。

备注

加减

根据组成

相关偏方验方

最新资讯