hulutang

葫芦汤

来源:《痘瘆仁端录》卷十三。

组成

功效与作用

未出痘者令不出,欲出者可稀。

用法

加生姜3片,水煎,空腹服,量儿大小,酌其多寡服之;倘婴小令乳母服过即乳亦好。痘疹盛行之时即服此方。

最新资讯