zhuganjian

猪肝煎

来源:《养老奉亲》。

组成

猪肝煎的功效作用

明目温中,除冷气。

猪肝煎主治

老人脾胃气虚,频频下痢,瘦乏无力。

猪肝煎的用法

猪肝去膜,切作片,洗去血。

以醋煮肝,微火令汁尽干。空腹常服之。

根据组成

相关偏方验方

最新资讯