zhuganjian

猪肝煎

来源:《养老奉亲》。

猪肝煎组成

猪肝煎的功效作用

明目温中,除冷气。

主治

老人脾胃气虚,频频下痢,瘦乏无力。

制法

的用法

猪肝去膜,切作片,洗去血。

以醋煮肝,微火令汁尽干。空腹常服之。

备注

加减

根据组成

最新资讯