zhunianfang

驻年方

来源:《普济方》卷二二二引本草方。

组成

驻年方的功效作用

延年益寿,悦心明目,补添筋骨。

主治

一切遗精、滑精。

制法

的用法

上药研作粉食之。禁食芸苔、羊血。

备注

加减

根据组成

相关偏方验方

最新资讯